Ett vindkraftverk intill en stensträng

Intill RAÄ64
Sjöstorp 1:1
Ödeshögs socken
Ödeshögs kommun
Östergötlands län

Petter Nyberg

Se pdf-fil för fullständig information.

PDF: Ett vindkraftverk intill en stensträng

Socken: Ödeshög

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Sjöstorp

Källa: Östergötlands museum

352