Flygbild 1931 Östergötland Västra Tollstad skola

Gustav Guander( 1903-1987) född och uppväxt här där han också gick i skolan varannan dag.
Han fick börja skolan några månader innan han fyllde sju år 1910. Lärarinnan hette Hulda Hedberg. Gustav satt med två kamrater längst fram i en skolbänk för tre. Hans kamrater var Samuel Syrén och Sven Gyllenhammar vars far var stins (stationsinspektor) på Alvastra station. Flygfoto Gustav Guander från S6 Fokker sommaren 1931

Socken: Västra Tollstad

Kategori: Byggnader (Skolbyggnad)

Källa: ( Kommentar J-E Guander febr. 2008