En jämförelse av Ödeshögs byalags verksamhet före och efter laga skifte 1840

Uppsats i historia AB Linköpings Högskola Hösten 1974, Kalle Bäck.

PDF: Laga skifte

Socken: Ödeshög

Period: 1800-tal

Kategorier: Byar, Föreningsliv, Gårdar och Näringsliv

Källa: Kalle Bäck

321