Alvastra under medeltiden

Undersökningarna under åren 1921-1924.
Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening 1923-24.

PDF: Undersökningarna åren 1921-1924

Socken: Västra Tollstad

Period: Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Alvastraområdet

Källor: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening och Otto Frödin

64