Rökstenen. Elias Wessén

Rökstenen av Elias Wessén. Utgiven av Almqvist & Wiksells 1958. Svenska fornminnesplatser nr 23.
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.

PDF: Rökstenen

Socken: Rök

Period: Forntid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Rökstenen

Källa: Elias Wessén

1369