Kvarntorpstenen

Ett tolkningsförslag till runstenen i Kvarntorp

PDF: Kvarntorpstenen Pdf

Socken: Svanshals

Period: Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Kvarntorp

Källa: Runverket

988