Gravar och boplats i Hästholmen

Rapport 2008:133. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 236 Hästholmen 7:1, Västra Tollstad socken, Ödeshögs kommun, Östergötlands län av Erika Räf.

Visa avancerad karta.

PDF: Rapport 2008:133

Socken: Västra Tollstad

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Källa: Östergötlands länsmuseum

461