Bondeståndets protokoll 1760-1762

Bondeståndets protokoll 1760-1762.
(Framställning av Johan Wennerberg att få efterträda sin svärfar, prosten Fredrik Bagge, som kyrkoherde i St Åby).
Accnr. 233

PDF: Protokoll

Socken: Stora Åby

Period: 1700-tal

Kategorier: Församling, Personberättelser och Samhällsfunktioner

Källa: Hugo Brolins samlingar

178