Jordagods

Detta är en "Beskrivning om svenska hemman och lägenheter" av
"Cancellisten uti Kongl Commerce-Collegie" Berthold Nyström 1784,

Det är en allmän beskrivning av Jordagodsen som består av tre huvudslag: Krono, Skatte och Frälse.

PDF: allmänt om gårdar Pdf

Socken: Övrigt

Period: 1700-tal

Kategori: Gårdar

809