1. Ang Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun - Heda

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Ang Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun - Heda

Socken: Heda

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Heda 1979 och Östergötlands länsmuseum

2