1. Ang Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun - Västra Tollstad

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Ang. Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun - Västa Tollstad

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Västa Tollstad 1979 och Östergötlands länsmuseum

6