Rapport 14:2003 Hålaveden. Delrapport 2

Kulturhistorisk byggnadsinventering utförd av Östergötlands länsmuseum 2003.
Rapport 14:2003

PDF: Rapport 14:2003

Socknar: Stora Åby och Ödeshög

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Taggar: Boeryd, Frebol, Höghult, Järperyd, Krokseryd, Kushult, Pelarebo och Rambergstorp

Källa: Östergötlands länsmuseum

1278