Sättra, Nybygget

PDF: Sättra 13 Nybygget 0-3 .pdf

PDF: Nybygget bild .pdf

Socken: Rök

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Sättra

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997

1621