Lilltorpet Rosenhall

Soldattorp nr 71 Ombergs Kompani

1785-1800
Enl soldatregistret har familjen Hagström bott på detta torp.

Soldat Jonas Hagström f. 1764-06-09 i Rök. Gift 1791 med
Maja Stina Jonsdotter f. 1765 i Linderås. Hon kom från Rök 1791.

Barn: Brita Stina Jonsdotter f. 1792-06-30
Maja f. 1795-02-04
Jonas f. 1799-09-27

Jonas Hagström var Corporal 1799 enl födelsebok. Han var skräddare till yrket. Han var 185 cm lång.

Inhyses pigan Ingeborg Jonsdotter f. 1745 i Heda. Hon kom 1791.

1804?-1809

Lifgrenadier Erik Svan f. 1774-05-21 i Svanshals. Gift 1799 med
Maja Karlsdotter f. 1768-04-24 i Rök.

Barn: Anna Kajsa f. 1801-07-17
Maja Stina f. 1805-11-06, död 1806-01-15

Familjen flyttade troligen hit någon gång 1800-1801. De bodde här när dottern föddes 1801. Det finns inte uppgifter på exakt årtal.
1809-12-02 flyttade familjen till Rök.

1809-1814

Lifgrenadier Anders Svan f. 1783-02-21 i Svanshals. Gift 1808-06-08 med
Anna Caijsa Håkansdotter f. 1772-07-14 i Svanshals, död 1835-10-27.

Barn: Petter f. 1808-08-17

Anna Caijsa kom från Appuna 1805 till socknen, bodde i Öfverby vid giftermålet och när sonen föddes.

Anders Svan bodde i soldattorpet nr 71 vid giftermålet, eller var i alla fall stationerad där. Verkar som om han varit på soldattorpet i Öfverby nr 57 tidigare.

Familjen flyttade troligen 1814 till Lilla Kullen, Engstugan.

Inhyses pigan: Maja Olsdotter f. 1781-12-03 i Svanshals. Hon var sjuklig och utfattig.
Hon flyttade till Linderås 1814-11-12.

1814-1815

Afskedade Lifgrenadieren Emanuel Kållberg f. 1783-12-29 i Rök. Gift 1810-05-29 med
Greta Maja Nilsdotter f. 1789-10-14 i Kumla

Barn: Stina Maja Emanuelsdotter f. 1811-04-18 i Rök

Paret gifte sig i Rök. Han var Lifgrenadier från Kohlstad i Heda. Hustrun var piga från Krusagatan. Familjen bodde på Krusagatan på Ingvaldstorp och flyttade till detta torp 1814-09-19.

Familjen flyttade 1815-10-24 till Bjälbo.

1816-1829

Lifgrenadier Magnus Gottlieb Kindblom f. 1794-12-15 i Stockholm, död 1829-02-24 i slag. Gift 1816-02-29 med
Appolonia Rungren f. 1795-02-22 i Svanshals.

Barn: Gustaf Wilhelm f. 1817-08-04, död 1818-01-04
Petronella Wilhelmina f. 1818-11-05
Carl August f. 1820-08-25
Carolina Augusta f. 1824-08-15
Adolph f. 1826-05-06
Axel Fredric f. 1828-01-27, död 1832-04-30 i frossa.

Alla födda i Svanshals och med efternamnet Kindblom.

Magnus flyttade troligen hit 1816, går inte att få exakt datum. Han blev inskriven som soldat 1815. Apollonia flyttade hit 1816-10-28 från Rök. De gifte sig i Rök.

Hustrun fick en oäkta son: Emil f. 1830-10-22, han fick efternamnet Petersson.
Apollonia flyttade med barnen till Glänås Smedgård, s. 35, där hon gifte om sig med Peter Andersson Storm 1837-11-08.
Petronella Wilhelmina flyttade 1834 till Lorby s. 373.

Till hus: Piga Maja Catharina Nilsdotter f. 1804-05-20 i Rogslösa. Kom från Lilla Kullen 1820 och flyttade tillbaka dit 1826.

1830-1846
Lifgrenadier Carl Fredric Glans f. 1806-02-11 i Tirserum, död 1877-06-04 i bröstsjukdom. Gift 1831-05-12 med
Anna Stina Andersdotter f. 1810-11-12 i Kumla, död 1860-03-11.

C F Glans kom från Malexander 1830 och Anna Stina kom till orten 1826 från Kumla och till torpet 1831 från s. 390, Qvarntorp Frälse.

Barn: Carl Peter f. 1831-12-24, död 1832-07-26 i hjärtsprång.
Adolph Fredrik Carlsson f. 1833-01-19
Carl Johan f. 1834-11-01
Per Johan f. 1836-09-22
Fredrika Carolina f. 1838-03-22, död 1840-08-25, druknad i en källa.
Clara Maria Glans f. 1840-11-02
Augusta Mathilda f. 1843-08-22
Anders Gustaf f. 1846-07-05

Alla födda i Svanshals.

Carl Fredric Glans var frånvarande i 3 år, enl husförhör 1833-1843.

Adolph Fredric flyttade till Svanshals Mellangård, s. 34, 1852.
Carl Johan flyttade till Stockholm 1853.
Per Johan flyttade till Stockholm, Adelsö 1858.
Clara Maria flyttade till Kyleberg 1857.
Augusta Mathilda flyttade till Harstqd 1863-10-24.
Anders Gustaf flyttade till Harstad 1865-10-25.

Till Hus: Från 1863 arbetade Pigan Johanna Samuelsdotter f. 1820-10-22 hos Glans.
Hon bodde med sina 4 barn hos Anders Andersson i Brännmarken Kärrbo, Svanshals Svanegård.

Från 1865 boende hos Glans: Lovisa Stenlund f. 1834-12-16 med oäkta barnen
Emmerich Albert f. 1860-03-21
Frans Gustaf f. 1864-03-25
Anna Sofia f. 1869-08-21
Alla födda i Svanshals.
De kom från Öfverby Rusthåll. Familjen flyttade till Hallberga Westergård.

Carl Fredric Glans flyttade till Fattighuset 1871. Glans bodde där till sin död 1877.

1846-1853
Grenadier Carl Säf f.1815-06-20 i Grenna, Gift 1877-10-15 med
Stina Abrahamsdotter f. 1813-12-06

Barn: Gustaf f. 1838-08-21
Carl Peter f. 1840-12-09
Sven Johan f. 1847-11-21, död 1847-12-15
Clara f. 1851-11-04
Alla födda i Svanshals.

Familjen kom från Särtzöga Skattegård, Källhem 1846, Carl Säf var grenadier där också.

Fosterson Carl Magnus Magnusson f. 1837-11-01.
Han har tidigare var fosterson i Lilla Kullen och i Svanshals Thoregård (hos Anders Svanshals) och är född i Renstad. Anteckning finns om hans syster och honom att de uppfostras på bekostnad av församlingen.
Anteckning om att han skulle ha flyttat till Svanshals Thoregård när den övriga familjen emigrerade 1853.
Hans föräldrar var Magnus Svensson f. 1810-10-27 i Kumla och Greta Lisa Jansdotter f. 1805-12-15 i Kumla.

Familjen emigrerade till N Amerika 1853-08-17.

1854-1858
Lifgrenadier Petrus Andersson Säf f. 1834-01-12 i Ödeshög.
Gift 1855-02-17 med
Eva Stina Persdotter f. 1824-12-27 i Väfversunda.

Barn: Frans Emil f. 1855-09-22 i Svanshals
Christina Wilhelmina f. 1857-09-01 i Svanshals

Familjen kom från Västra Tollstad 1854 och flyttade till Ödeshög 1858.

Till hus:
Smed Gustaf Nyström f. 1820-05-04 i Hvarf. Gift 1843-10-29 med
Carolina Eriksdotter f. 1814-11-12 i Askersund

Barn: Gustaf Alfred f. 1844-03-01 i W. Ny
Carl Leonard f. 1846-10-10 i W. Ny
Hilda Carolina f. 1851-05-14 i Svanshals

Familjen kom 1852 från Kyleberg och flyttade 1853 till Heda.

Stuga: Afskedade Sjöartilleristen Anders Särström f. 1790-02-14 i Rinna,
död 1866-04-16 i kallbrand.
Gift 1828-03-25 med Anna Johansdotter f. 1781-06-24 i Svanshals, död 1852-04-12
Paret fick inga barn.

Anders är son till Lifgr Sven Särström f. 1768-08-12. Torp Källhem, Särtzöga.

Omgift 1853-07-31 i Heda med Lena Nilsdotter f. 1804?
Han kom till socknen 1826 från Carlskrona och Lena Nilsdotter kom från Heda 1853.
Finns inga uppgifter om paret f n efter detta.

1859-1867
Lifgrenadier Carl Enoch Säf f. 1838-04-07 i Svanhals.
Han kom från Walla Säteri 1859.

Hans far var Lifgrenadier på Nr 54 Walla Säteri,
Carl Johan Ring f. 1806-05-20 i Bälaryd, död 1861-10-08,
moder Maja Cajsa Eriksdotter f. 1801-11-08 i Stora Åby.

Gift 1861-07-16 med
Anna Beata Sturk f. 1831-11-24 i Harstad.
Hon har varit gift tidigare och blev änka 1860-04-07. Hon kom till socknen
1855 från S. Per.

Hustruns dotter: Jenny Fatima f. 1856-12-14

Gemensamma barn:
Gustaf David f. 1861-11-01
Carl Ludvig f. 1863-11-11
Albert Gerhard f. 1867-04-20

Alla födda i Svanshals.

1867 rymde Enoch Säf till Amerika. Hela familjen flyttade också till Amerika 1871-05-22.

Stuga:
Enklingen Erik Larsson f. 1796-03-08 i Rogslösa

Dotter. Eva Christina Eriksdotter f. 1843-09-23 i Svanshals

Dottern kom 1863. Erik Larsson dog 1866-08-12.
Eva Christina flyttade 1866 till Kyleberg s. 53.

1864-1867 Till hus:

Enklingen Arbetare Hans Johan Johansson f. 1826-01-01 i Heda.
Gift 1866-12-30 med
Johanna Sofia Nilsdotter f. 1830-05-02 i Kumla.

Barn: Edla Josephina f. 1861-06-07 i Svanshals
Carl Gustaf f. 1863-01-07 i Heda
Oscar Wilhelm f. 1866-11-15 i Svanshals

Johanna Sofia var piga hos Hans Johan innan de gifte sig. Enligt födelseboken var han far till Edla Josephina som står antecknad som oäkta, troligen är han far till sonen Carl Gustaf också även om fadern inte står antecknad.

Familjen kom från Heda 1864-11-14 och flyttade Till Särtzöga Skattegård s. 121, 1867.
Hans Johan blev arrendator till grenadier Spångs torp. De fick ytterligare ett barn.

1870-1873
Arrendator: Carl Adolf Larsson f. 1841-06-27 i Svanshals.
Gift 1868-11-08 med
Maria Mathilda Samueldotter f. 1843-08-13 i Svanshals

Barn: Carl August f. 1869-08-08 i Rök
Emilie Mathilda f. 1872-02-10 i Svanhals

Familjen flyttade 1873-11-13 till Särtsöga Skattegård s. 124.

1871-1898

Lifgrenadier Carl Leonard Brandt f. 1846-10-10 i W Ny, död 1898-04-10 i lunginflammation.
Gift 1873-10-30 med
Sofia Nilsdotter f 1841-04-12 i Hilltorp i Rök, död 1938-11-02

Carl Leonard kom från Öfverby Mellangård 1871. Han var Skomakare och småbrukare. Sofia kom från Väderstad 1873-11-05. Hon var jordemor.

Barn: Karl Albin f. 1877-10-24
Frida Sofia f. 1881-10-24, död 1887-11-07
Båda födda i Svanshals.

1900?-1929?

Siste soldaten på torpet var Hjalmar Adrian Sjögren Lindén f. 1881-04-29 död
1965-03-01. Lindén inskevs som soldat 1899-01-10 och fick avsked 1941-06-30.
H h Ada Charlotta Hag f. 1879-10-11 i Svanshals.

Barn; Karin Linnéa f. 1904-10-28
Karl Hjalmar f. 1909-01-14 båda i Svanshals.

Familjen bodde här enligt församlingsbok 1900, 1910, 1920. Går inte att få exakt datum.

I inventeringen står att Hjalmar Adrian skulle ha ett namn till, Leonard, enl födelseboken döptes han inte till Leonard. Enl husförhörsl. hette han även Sjögren i efternamn.

Modern till Hjalmar var Lovisa Kristina Karlsdotter f. 1860-01-01 i Trehörna. Hon flyttade till Stockholm 1881 enl anteckn. i husförhörsl. sid 134, Svanshals Mellangård.

(Boende Julia Svensson från Kyleberg. Dog ca 1943)

Sadelmakare Richard Häll innehade fastigheten från 1944 till 1968. Upphörde som soldattorp 1929 pga friköp av Svante Svensson. Används numera som åretruntbostad.

Personer:
Stina Abrahamsdotter (Född: 1813-12-06)
Anna Stina Andersdotter (Född: 1810-11-12 död: 1860-03-11)
Petrus Andersson Säf (Född: 1834-01-12)
Petter Andersson (Född: 1808-08-17)
Carl Leonard Brandt (Född: 1846-10-10 död: 1898-04-10)
Frida Sofia Brandt (Född: 1881-10-24 död: 1887-11-07)
Karl Albin Brandt (Född: 1877-10-24 död: 1951-11-04)
Emilie Mathilda Carlsdotter (Född: 1872-02-10)
Carl August Carlsson (Född: 1869-08-08)
Stina Maja Emanuelsdotter (Född: 1811-04-18)
Anna Kajsa Eriksdotter (Född: 1801-07-17)
Carolina Eriksdotter (Född: 1814-11-12)
Eva Christina Eriksdotter (Född: 1843-09-23)
Maja Stina Eriksdotter (Född: 1805-11-06 död: 1806-01-15)
Adolph Fredric Glans Carlsson (Född: 1833-01-19)
Anders Gustaf Glans (Född: 1846-07-05)
Augusta Mathilda Glans (Född: 1843-08-22)
Carl Fredric Glans (Född: 1806-02-11 död: 1877-06-04)
Carl Johan Glans (Född: 1834-11-01)
Carl Peter Glans (Född: 1831-12-24 död: 1832-07-26)
Clara Maria Glans (Född: 1840-11-02)
Fredrika Carolina Glans (Född: 1838-03-22 död: 1840-08-25)
Per Johan Glans (Född: 1836-09-22)
Hilda Carolina Gustafsdotter (Född: 1851-05-14)
Carl Leonard Gustafsson (Född: 1846-10-10)
Gustaf Alfred Gustafsson (Född: 1844-03-01)
Jonas Hagström (Född: 1764-06-09)
Ada Charlotta Hag (Född: 1879-10-11)
Anna Caijsa Håkansdotter (Född: 1772-07-14 död: 1835-10-27)
Anna Johansdotter (Född: 1781-06-24 död: 1852-04-12)
Edla Josephina Johansdotter (Född: 1861-06-07)
Carl Gustaf Johansson (Född: 1863-01-07)
Hans Johan Johansson (Född: 1826-01-01)
Oskar Wilhelm Johansson (Född: 1866-11-15)
Brita Stina Jonasdotter (Född: 1792-06-30)
Maja Jonasdotter (Född: 1795-02-04)
Jonas Jonasson (Född: 1799-09-27)
Ingeborg Jonsdotter (Född: 1745)
Maja Stina Jonsdotter (Född: 1765)
Maja Karlsdotter (Född: 1768-04-24)
Adolph Kindblom (Född: 1826-05-06)
Axel Fredric Kindblom (Född: 1828-01-27 död: 1832-04-30)
Carl August Kindblom (Född: 1820-08-25)
Carolina Augusta Kindblom (Född: 1824-08-15)
Gustaf Wilhelm Kindblom (Född: 1817-08-04 död: 1818-01-04)
Magnus Gottlieb Kindblom (Född: 1794-12-15 död: 1829-02-24)
Petronella Wilhelmina Kindblom (Född: 1818-11-05)
Emanuel Kållberg (Född: 1783-12-29)
Carl Adolf Larsson (Född: 1841-06-27)
Erik Larsson (Född: 1796-03-08 död: 1866-08-12)
Karin Linnéa Lindén (Född: 1904-10-28)
Karl Hjalmar Lindén (Född: 1909-01-14)
Carl Magnus Magnusson (Född: 1837-11-01)
Greta Maja Nilsdotter (Född: 1789-10-14)
Johanna Sofia Nilsdotter (Född: 1830-05-02)
Lena Nilsdotter (Född: 1804)
Maja Catharina Nilsdotter (Född: 1804-05-20)
Sofia Nilsdotter (Född: 1841-04-12 död: 1938-11-02)
Gustaf Nyström (Född: 1820-05-04)
Maja Olsdotter (Född: 1781-12-03)
Eva Stina Persdotter (Född: 1824-12-27)
Emil Petersson (Född: 1830-10-22)
Appolonia Rungren (Född: 1795-02-22)
Johanna Samuelsdotter (Född: 1820-10-22)
Maria Mathilda Samuelsdotter (Född: 1843-08-13)
Hjalmar Adrian Sjögren Lindén (Född: 1881-04-29 död: 1965-03-01)
Anna Sofia Stenlund (Född: 1869-08-21)
Emmerich Albert Stenlund (Född: 1860-03-21)
Frans Gustaf Stenlund (Född: 1864-03-25)
Lovisa Stenlund (Född: 1834-12-16)
Anna Beata Sturk (Född: 1831-11-24)
Anders Svan (Född: 1783-02-21 död: 1837-01-11)
Erik Svan (Född: 1774-05-21)
Carl Säf Andersson (Född: 1815-06-30)
Carl Enoch Säf Ring (Född: 1838-04-07)
Albert Gerhard Säf (Född: 1867-04-20)
Carl Ludvig Säf (Född: 1863-11-11)
Carl Peter Säf (Född: 1840-12-09)
Christina Wilhelmina Säf (Född: 1857-09-01)
Clara Säf (Född: 1851-11-04)
Frans Emil Säf (Född: 1855-09-22)
Gustaf David Säf (Född: 1861-11-01)
Gustaf Säf (Född: 1838-08-21)
Jenny Fatima Säf (Född: 1856-12-14)
Sven Johan Säf (Född: 1847-11-21 död: 1847-12-15)
Anders Särström (Född: 1790-02-14 död: 1866-04-16)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Grenadjärtorp)

Taggar: Emigration, Glänås Kronogård och Glänås Smedgård

Källor: Husförhörslängd, Inflyttningslängd, Soldatregistret, Torpinventering 1990, Utflyttningslängd och Vigsellängd