Nybygget Nytorpet Bergatorpet nr 1 Lyckås

Grenadiertorp nr 74 Ombergs Kompani

Torpet var ett soldattorp från början. Det tillhörde Hallberga Frälse t o m 1843 då det kom att lyda under Hallberga Vester Norrgård.
Det har funnits flera namn på torpet. 1813 kallades det för Nybygget men det förändrades till Nytorpet 1816. Från 1851 finns inget namn på torpet enligt husförhörslängden. Det ändrade namn till Bergatorpet och senare till Lyckås enligt torpinventeringen.

1789-1810

Soldat Magnus Hellström f. 1769-05-29 i Rök, död 1812-06-16. Gift 1791-10-21 med
Brita Jönsdotter f. 1752 i Egby.
Magnus kom från Harstad 1789 och Brita kom från Harstad 1784. Hon har varit gift tidigare och var änka när hon gifte sig med Magnus Hellström.

Barn: Jonas f. 1784-06-10
Petter f. 1787-02-25
Hans f. 1792-06-03
Nils f. 1796-07-26
Alla barn födda i Svanshals. Efternamn Månsson.

Antecknat att Magnus Hellström varit fången i Frankrike. Familjen flyttade till Glänås
grenadiertorp nr 70, Glänstorp, 1810.
Magnus ändrade efternamnet till Glentzell. Enligt födelselängd från Rök finns det en som är född 1769-05-29, men med namnet Måns. Det går inte att se om förnamnet har blivit ändrat till Magnus. Men det kanske kan förklara att barnen fick heta Månsson i efternamn.

Boende: Änkan Cajsa Svensdotter f. 1734-12-25 i Strå. Hon gifte sig 1760 med
Jöns Hall.
Barn: Stina Jönsdotter f. 1771-02-10 i Svanshals, död 1791.
Cajsa flyttade till ett annat torp under Hallberga, troligen någon gång 1807-1808. Det finns inga uppgifter efter detta f n.

1809-1846

Lifgrenadier Johan Hellström f. 1787-03-26 i Rök, död 1855-05-06.
Gift 1811-11-17 i Harstad med
Christina Svensdotter f. 1785-08-06 i Harstad, död 1853-05-10.

Johan kom från Rök 1809, han blev antagen som soldat 1808-04-05. Christina kom från Harstad 1811.

Barn: Sven Magnus f. 1812-10-20. Flyttat till Linköping 1829-01-19.
Gustaf Johan Peter f. 1815-10-22. Flyttat till Linköping 1833-09-20.
Stina Maja f. 1818-09-21, död 1819-08-24
Johanna f. 1820-11-30. Flyttade till Gottorp Södergård Frälse 1836.
Anna Sophia f. 1826-04-28
Alla barn födda i Svanshals och med efternamnet Hellström.

Johan fick bevis att söka arbete vid Götha Canal den 30 april 1832. Anteckning att han sluppit mantal. Johan var sjuk och döf enligt anteckning.

Det verkar som om familjen bodde kvar på torpet i en backstuga, kan vara från 1826 när den nya soldaten kom hit.
Paret och den yngsta dottern flyttade till sid 153, Hallberga Drängegård, 1846. Johan Hellström fick betyg till Wadstena Lasarett 1854-10-23, han dog 1855-05-06. Christina dog 1853-05-10.
Dottern Anna Sophia blev barnmorska och flyttade 1855 till Hallberga Ö Norrgård, 1855 som piga. Hon flyttade till Över Järna i Stockholms län, 1857.

1826-1854

Lifgrenadier Anders Häll f. 1803-07-14 i Säby, död 1878-06-07. Gift 1826-12-30 med
Maja Johansdotter f. 1795-05-31 i Vireda, död 1846-03-04.

Barn: Carl Gustaf f. 1827-03-13. Flyttade till Glänås Södergård 1846.
Anna Sophia f. 1830-02-26. Flyttade till Rök 1846.
Christina Charlotta f. 1836-09-19, död 1842-06-20
Barnen födda i Svanshals, efternamn Häll.

Familjen flyttade hit 1826 från Säby.

I husförhörslängden står att Anders Häll flyttade till Ekeby 1848-10-24. Anteckning om att han saknade laga förfall för år 1848. I utflyttningslängden verkar det som om han flyttade tillbaka med en gång, 1848, troligen för att han inte hade fått bevis om att få flytta. Han bodde kvar även när den nya soldaten kom till torpet, kanske i en annan stuga. Han flyttade däremot till Stora Åby 1854.

Anteckning finns att han uttagit bevis om äktenskapsledighet till Hogstad 1851-01-02 och vigselbevis till Ekeby 1854-01-30. Han gifte sig med Anna Catharina Andersdotter 1854-10-27 i Ekeby kyrka. Han var då 51 år och hon 40 år.

1845-1866

Grenadier Gustaf Andersson Hård f. 1821-09-19 i Ekeby. Gift 1846-10-27 med
Anna Catharina Nilsdotter f. 1816-03-14 i Ekeby.

Gustaf Hård kom hit 1845 från Säby och Anna Catharina kom 1846 från Ekeby.

Barn: Emilia Augusta f. 1848-12-05. Flyttade till Kumla 1864-11-08.
Carl Johan f. 1852-09-29
Amanda Carolina Josefina f. 1854-09-17, död 1855-07-16 i magplågor.
Carolina Wilhelmina f. 1857-11-30

Alla barn födda i Svanshals. Efternamn Hård.

Piga Greta Lotta Nilsdotter f. 1822-10-22 i Ekeby. Hon kom från s. 152, Hallberga Drängegård 1848 och flyttade till Hogstad 1848.

Piga Hedda Sophia Nilsdotter f. 1838-04-17 i Ekeby. Hon kom från Ekeby 1853 och flyttade till Glänås Skatteg Säteri 1854. Hennes föräldrar var Torpare Nils Svensson och Catharina Andersdotter från Viken.

Gustaf och Anna Catharina emigrerade med barnen Carl Johan och Carolina Wilhelmina till N Amerika 1866-06-30. Gustaf hade då fått avsked som soldat.

1867-1881

Lifgrenadier Johan August Hård f. 1845-03-14 i Rinna. Gift 1868-04-17 med
Clara Sophia Nestor f. 1830-03-23 i Väderstad.

Johan August Hård kom hit från Rinna 1867-11-06 och Clara Sophia Nestor kom från Wäderstad 1868-08-31.

Barn: Emil Teodor f. 1869-05-22
Carl Henrik Walfrid f. 1872-01-10
Eda Sofia f. 1875-01-23, död 1875-04-01

Alla födda Svanshals. Efternamn Hård.

Familjen emigrerade till N Amerika 1881-04-04.

1881-1883

Arrendator Karl Otto Nilsson f. 1852-09-08 i Heda. Gift 1880-12-26 med
Klara Johansdotter f. 1855-09-03 i Ödeshög

Barn: Beda Mathilda f. 1881-12-25 i Svanshals.
Familjen antog senare efternamnet Möller, detta har använts på barnen.

Familjen kom från Rök 1881-11-15 och flyttade till Särtzöga Lillegård, Almstorpet, sid 163, 1883-11-09.

1882-1898

Siste soldaten på torpet var

Lifgrenadier Karl Otto Hård f. 1861-08-24 i Ödeshög. Gift 1883-10-02 med
Karolina Vilhelmina Gustafsdotter f. 1856-05-07 i Harstad.

Barn: Georg Valfrid f. 1888-02-22
Karl Ejnar f. 1893-07-23
Elsa Olivia f. 1896-01-16

Alla barn födda i Svanshals.

Karl Otto blev antagen som soldat 1881-11-10 och inflyttade 1882-11-07 från Harstad och hustrun 1883-10-16 från Harstad.

Torpet avstyckades år 1909 och fick fastighetsbeteckningen Hallberga 5:6. Torpet upphörde som soldattorp efter Hårds avflyttning 1898. Det används numera som åretruntbostad.

Personer:
Gustaf Andersson Hård (Född: 1821-09-19)
Karolina Vilhelmina Gustafsdotter (Född: 1856-05-07)
Magnus Hellström Glentzell (Född: 1769-05-29 död: 1812-06-16)
Anna Sophia Hellström (Född: 1826-04-28)
Gustaf Johan Peter Hellström (Född: 1815-10-22)
Johan Hellström (Född: 1787-03-26 död: 1855-05-06)
Johanna Hellström (Född: 1820-11-30)
Stina Maja Hellström (Född: 1818-09-21 död: 1819-08-24)
Sven Magnus Hellström (Född: 1812-10-20)
Amanda Carolina Josefina Hård (Född: 1854-09-17 död: 1855-07-16)
Carl Henrik Walfrid Hård (Född: 1872-01-10)
Carl Johan Hård (Född: 1852-09-29)
Carolina Wilhelmina Hård (Född: 1857-11-30)
Eda Sofia Hård (Född: 1875-01-23 död: 1875-04-01)
Elsa Olivia Hård (Född: 1896-01-16)
Emil Teodor Hård (Född: 1869-05-22)
Emilia Augusta Hård (Född: 1848-12-05)
Georg Valfrid Hård (Född: 1888-02-22)
Johan August Hård (Född: 1845-03-14)
Karl Ejnar Hård (Född: 1893-07-23)
Karl Otto Hård (Född: 1861-08-24)
Anders Häll (Född: 1803-07-14 död: 1878-06-07)
Anna Sophia Häll (Född: 1830-02-26)
Carl Gustaf Häll (Född: 1827-03-13)
Christina Charlotta Häll (Född: 1836-09-19 död: 1842-06-20)
Klara Johansdotter (Född: 1855-09-03)
Maja Johansdotter (Född: 1795-05-31 död: 1846-03-04)
Brita Jönsdotter (Född: 1752)
Stina Jönsdotter (Född: 1771-02-10 död: 1791)
Nils Månsson Glänsäll (Född: 1796-07-26)
Hans Månsson (Född: 1792-06-03)
Jonas Månsson (Född: 1784-06-10)
Petter Månsson (Född: 1787-02-25)
Beda Matilda Möller (Född: 1881-12-25)
Clara Sophia Nestor (Född: 1830-03-23)
Anna Catharina Nilsdotter (Född: 1816-03-14)
Greta Lotta Nilsdotter (Född: 1822-10-22)
Hedda Sophia Nilsdotter (Född: 1838-04-17)
Karl Otto Nilsson (Född: 1852-09-08)
Cajsa Svensdotter (Född: 1734-12-25)
Christina Svensdotter (Född: 1785-08-06 död: 1853-05-10)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Grenadjärtorp)

Taggar: Emigration, Hallberga Frälse och Hallberga Vester Norrgård

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd, Inflyttningslängd, Soldatregistret, Torpinventering 1990 och Utflyttningslängd