Ett klipp för Ödeshög

Biblioteket klipper fortfarande ut det som berör Ödeshögs kommun, pärmarna finns kvar sedan 1972.

Socknar: Heda, Rök, Stora Åby, Svanshals, Trehörna, Västra Tollstad och Ödeshög

Perioder: 2000-tal, 2010-tal, 2020-tal, 1970-tal, 1980-tal och 1990-tal

Källa: Anita Johansson född Lundkvist

ocr