Vadstena kompani 1903

Dokument med information om fotografiet på Vadstena kompani 1903, Andra Livgrenadjärregementet, uppställda vid regementets musikpaviljong, på Malmen(nuvarande Malmslätt) i Linköping.

För närvarande är endast officerarna i det främsta ledet identifierade (ej de två trumslagarna), se sid 1 och 2 i dokumentet.

Vi är glada om du kan identifiera någon person på fotografiet, i så fall tag kontakt med Ödeshögs bibliotek på telefon 0144-350 46 (e-post: biblioteket@odeshog.se).

PDF: Fotografi 1903 Vadstena kompani

Socknar: Heda, Rök, Stora Åby, Svanshals, Trehörna, Västra Tollstad, Ödeshög och Övrigt

Period: 1900-tal

Kategori: Militär

2008