Hantverkarnas utveckling i Heda och Stora Åby socken år 1845-48 och 1863-66

Hantverkarnas utveckling i Heda och Stora Åby socken 1845-48 och 1863-66.
C-uppsats i historia av Maria Blom, 2000.

PDF: Hantverkarnas utveckling i Heda och Stora Åby socken

Socknar: Heda och Stora Åby

Period: 1800-tal

Kategori: Näringsliv (Hantverk)

Taggar: och Heda och Stora Åby

Källa: Maria Blom C-uppsats

535