Sättra, Karlsro

PDF: Sättra 9 Karlsro 0-1 .pdf

PDF: Karlsro torpgrund .pdf

Socken: Rök

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Sättra

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997

1611 1612