Hålaveden. Del 2 Fastigheterna Skrädeberg och Stavreberg i Ödeshögs socken samt Ruskelsby och Vinninge i Stora Åby socken, samtliga i Ödeshögs kommun

Rapport UV Öst 1999:38 Arkeologisk och kulturhistorisk inventering. Pia Nilsson

PDF: Skrädeberg, Stavreberg, Ruskelsby och Vinninge

Socknar: Stora Åby och Ödeshög

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Ruskelsby, Skrädeberg, Stavreberg och Vinninge

Källa: Riksantikvarieämbetet. Avdelning för arkeologiska undersökningar

611