Tingstad, Torp utan namn

Namnet på torpet kan vara Olivalyckan.
Det är inte känt vilka som bodde i torpet.

Information finns i PDF-filen.

Visa avancerad karta.

PDF: Ej namngivet torp

Socken: Stora Åby

Period: 1900-tal

Kategori: Torp

Taggar: Tingstad

Källa: Studieförbundet Vuxenskolans torpcirkel 2001

1639