Gästgiverierna längs vägen

Sammanställning av gästgiverierna längs vägen, av S. Hasselqvist

PDF: Gästgiverierna längs vägen

Socken: Övrigt

Perioder: 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Kommunikation och Näringsliv

Taggar: Holaveden

Källa: "Ödeshögsbor" sid.133.

494