Slutet på en smalspårig epok. Järnvägen Vadstena-Ödeshög under SJ-tiden 1950-58.

PDF: Slutet på en smalspårig epok

Socknar: Västra Tollstad och Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Kommunikation

Källa: Författare Jan-Olov Svensson 1988

1437