Kråketorp Södergård (Torp nr 107)

Kråketorp Södergård
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Kråketorp Södergård

Socken: Ödeshög

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Kråketorp

Källa: Torpinventering 2008

968