Kronoreservaten på Omberg

Kronoreservaten på Omberg.
Beskrivning av de olika reservaten

PDF: Kronoreservaten på Omberg

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Natur (Berg)

Taggar: Omberg

Källa: F.Aminoff

963