Om örtrika barrskogar

Beskrivning av Ombergs örtrikedom

PDF: Om örtrika barrskogar

Socken: Västra Tollstad

Period: 1800-tal

Kategori: Natur (Berg)

Taggar: Omberg

Källa: Tidskrift f. Skogshushållning, 1896

1212