Inledande studier av Ombergs borgar

Inledande studier av Ombergs borgar, arkeologiskt forskningsprojekt av: Pia Nilsson och Claes Ternström, Östergötlands länsmuseum.
Rapport 2005:84, tillgänglig i lokalhistoriska rummet på biblioteket i Ödeshög.

PDF: Inledande studier av Ombergs borgar

Socken: Västra Tollstad

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Omberg

Källa: Östergötlands länsmuseum

755