Lanthandel (affärsrörelser) i Ödeshög och St. Åby under perioden 1888- 1946

Lanthandel i Ödeshög och St. Åby 1888-1946

PDF: Lanthandel i Ödeshög och St. Åby

Socknar: Stora Åby och Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Näringsliv

Taggar: Stora Åby och Ödeshög

Källor: C-uppsats och Jeanette Kreutz, "Det kulturella arvet, term. 3. Handledare: Claes Westling

1025