Alvastra Kloster, av Otto Frödin

Alvastra Kloster, av Otto Frödin, en artikel ur boken: "Strövtåg i Lysingsbygden", sid.26- 41.
Artikeln handlar om bl.a klostrets tillkomst, indelningen av de olika klosterutrymmena,
Ulv Gudmarsson och Birgitta, Sverkersätten etc.

PDF: Alvastra Kloster, av Otto Frödin

Socken: Västra Tollstad

Perioder: Forntid och Medeltid

Kategorier: Folkliv, Fornlämningar, Församling (Kloster), Levnadsöden, Näringsliv och Personberättelser

Taggar: Omberg

Källa: "Strövtåg i Lysingsbygden"

57