Alvastra pålbyggnad

Detta är en avhandling som gjorts av Alvastra pålbyggnad.

PDF: Alvastra pålbyggnad

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Omberg, Tåkern och Västra Tollstad

Källa: Populär arkeologi

62