Skrock och vidskepelser i Ödeshög och Stora Åby

Skrock och vidskepelser i Ödeshög och Stora Åby, handlar om Sven Rothmans intervjuer av gammalt folk 1911-1912, och delar av deras berättelser.

PDF: Skrock och vidskepelser i Ödeshög och Stora Åby

Socken: Övrigt

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Litteratur (Lyrik), Musik, Personberättelser och Sägner

Taggar: Stora Åby och Ödeshögsbygden

Källa: "Ödeshög genom seklerna"

1413