Fornfynd vid Åby Fyrbondegård

Avskrift av artikel ur Östgötabladets sommarbilaga juni 1974.
Accnr. 302

PDF: Fornfynd

Socken: Stora Åby

Period: Forntid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Åby Fyrbondegård

Källor: Hugo Brolins samlingar och Östgötabladet, artikel

399