Slangeryds gamla hälsokälla

Slangeryds hälsokällas ursprung och nedläggning. Accnr:560
(se även bildbank)

PDF: Slangeryds gamla hälsokälla

Socken: Trehörna

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Folkliv, Natur och Näringsliv

Taggar: Trehörna

Källor: Hembyggdsrummets artikelsamling och okänd. ( författare Elis Kågén)

1436