Fornforskaren Rääf och "den götiska tidens lemningar i Alvastra"

Accnr. 6

PDF: Artikel

Socken: Västra Tollstad

Period: Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Alvastra Kloster

Källa: Artikel av Ingrid Swartling i Arte et marte 1969

398