Tre folkskolebyggnader i Hålaveden

En jämförande studie av tre folkskolebyggnader i Hålaveden, Siggeryds- Munkeryds- och Tällekullens folkskola.C- uppsats ht. 97. Av Torgny Landin. Det kulturella arvet.

PDF: Tre folkskolebyggnader

Socken: Övrigt

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Skolor

Taggar: Holaveden

Källa: Torgny Landin. C-uppsats. Handledare: Valentina Siveges

1912