Minnen från Rambergstorp - Holger Edlund

Under flera år skickade Holger Edlund regelbundet artiklar till Östgötabladet, i vilka han beskrev sina tidiga år på Rambergstorp. (50 artiklar)
Sammanställt av Ulla Baugner.

PDF: Holger Edlunds artiklar om Rambergstorp

Socken: Stora Åby

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Folkliv och Minnen

Taggar: Rambergstorp Norrgården

Källa: Östgötabladet. Artiklar skrivna av Holger Edlund på 1960 och 1970-talet

1108