BOPLATSER OCH KALKBRÄNNINGSGROPAR

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2
ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING
BOPLATSER OCH KALKBRÄNNINGSGROPAR
RAÄ STORA ÅBY 421
JÄRNSTAD 2:3 OCH STORA ÅBY 2:1
ÖDESHÖGS STAD OCH STORA ÅBY SOCKEN
ÖDESHÖGS KOMMUN
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
OLLE HÖRFORS
ROGER LUNDGREN
RAPPORT 2015:56

Se pdf-fil för fullständig information.

PDF: BOPLATSER OCH KALKBRÄNNINGSGROPAR

Socken: Stora Åby

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Järnstad

Källa: Östergötlands museum

181