Elkabel i Hästholmen

Elkabel i Hästholmen
RAÄ 25:1 och 239
Lastbergsvägen och Hamngatan
Västra Tollstad socken
Ödeshögs kommun
Östergötlands län

Roger Lundgren

Se pdf-fil för fullständig information.

PDF: Elkabel i Hästholmen

Socken: Västra Tollstad

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Hästholmen

Källa: Östergötlands museum

303