ELKABEL UTMED VÄG 506

RAPPORT 2014:23
ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING
ELKABEL UTMED VÄG 506
RAÄ 14
RYKET 1:3 M FL
STORA ÅBY SOCKEN
ÖDESHÖGS KOMMUN
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
VIKTORIA BJÖRKHAGER

Se pdf-fil för fullständig information.

PDF: ELKABEL UTMED VÄG 506

Socken: Stora Åby

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Ryket

Källa: Östergötlands museum

304