2003:02 Ödeshögs kyrka: Arkeologisk förundersökning

2003:02 Ödeshögs kyrka: Arkeologisk förundersökning

Visa avancerad karta.

PDF: 2003:02 Ödeshögs kyrka: Arkeologisk förundersökning

Socken: Ödeshög

Period: Medeltid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Arkeologi, Arkeologiska undersökningar och Förundersökning

Källa: Riksantikvarieämbetet. Avdelning för arkeologiska undersökningar

15