Vätterhästen, Hästholmens Hallegård 4:7, Hamngatan, Hästholmen

PDF: Vätterhästen

Socken: Västra Tollstad

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Näringsliv

Taggar: Hästholmen

Källa: Cirkeln för "Lokalhistoria i Hästholmen" 2009

2078