Alvastra pålbyggnad. Forelöbige resultater af en vedanatomisk och dendrokronologisk undersögelse

Accnr. 75

PDF: Alvastra pålbyggnad

Socken: Västra Tollstad

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Alvastraområdet

Källa: Artikel av Thomas S. Bartholin i Dendrologiska sällskapet Meddelanden 1 1978

63