2005:16 Järnåldersmiljö vid Skinnaretorp. Arkeologisk förundersökning

Arkeologisk förundersökning 2005:16 Järnåldersmiljö vid Skinnaretorp

Visa avancerad karta.

PDF: 2005:16 Järnåldersmiljö vid Skinnaretorp. Arkeologisk förundersökning

Socken: Stora Åby

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Arkelogiska undersökningar, Arkeologi och Förundersökning

Källa: Östergötlands länsmuseum

19