Häxorna i Holaveden

Häxorna i Holaveden - skriven av hembygdsforskaren Arne Ivarsson.

Arne har plöjt igenom domböckerna i Lysings, Vista och Norra Vedbo härader och andra skrifter efter trolldom och jakten på häxor.
Lysings härad är ungefär som nuvarande Ödeshögs kommun.
Vista härad = socknarna Gränna, Skärstad, Visingsö och Ölmstad.
Norra Vedbo härad är ungefär som nuvarande Tranås och Aneby kommun.

Här förekommer bl a ärkebiskop Abraham Angermannus,
Jönköpings stads bödel mäster Håkan,
Ingrid Nilsdotter från Gumby i Heda,
Brita Nippertippa från Haddåsen i Ödeshögs socken,
Ingeborg Svensdotter från Långliden i Gränna socken
och ord som
vidskepelse, signeri, lövjeri,
vattenprovet,
byting, sopa ut barnet,
bogskött, soolskött och fingskött,
trollknutar.

PDF: Häxorna i Holaveden

Socknar: Heda, Rök, Stora Åby, Svanshals, Trehörna, Ödeshög och Övrigt

Perioder: Medeltid, 1500-tal och 1600-tal

Kategori: Brott / straff

Taggar: Holaveden

Källa: Arne Ivarsson

738