Från backstuga till egen gård

Torpens betydelse för den starkt växande befolkningen under främst 1700-1800- talet.

PDF: Från backstuga till egen gård

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Kategorier: Levnadsöden och Torp (Gård)

Taggar: Lysings härad

Källa: "Ödeshögsbor" sid. 23

417