Porsarp Westergård under 100 år

Detta är ett försök att sammanfatta livet på och omkring fädernegården Porsarp (i forsättningen benämnd Westergården) under 1900-talet.
Nedtecknat av Curth Ragnarsson.

PDF: Porsarp Westergård under 100 år

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Byar och Folkliv

Taggar: Porsarp

Källa: Curth Ragnarsson

1240