Forntida borgar på Omberg, Östergötland

Bild och beskrivning över forntida borgar på Omberg. Dessutom Sägnen om Rödgavel och Omma. Särtryck ur Östergötland 1970 - Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum.

PDF: Forntida borgar på Omberg

Socken: Västra Tollstad

Period: Forntid

Kategorier: Fornlämningar och Sägner

Taggar: Omberg

Källa: Gustaf Adolf Hellman (Anders Värme)

401