Ödeshögs kyrka

Beskrivning av Ödeshögs kyrka, konstruktion o byggnad.

PDF: Ödeshögs kyrka

Socken: Ödeshög

Perioder: Medeltid och 1800-tal

Kategori: Församling (Kyrkan)

Taggar: Ödeshög

Källa: Gunnar Redelius, "Kyrkobygge o kungamakt i Östergötland"

2303