Vallby Skattegård 1:7

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Vallby Skattegård 1:7

Socken: Heda

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

2022