Astrid och Ivar berättar: Ungdomstiden.

Astrid och Ivar berättar: Ungdomstiden.
Detta är en berättelse om tidsskedet 1915–1930.
Det var den period då Astrid och Ivar
gick sina sista år i Munkeryds skola.
De konfirmerades och gick ut i vuxenlivet.

Nedtecknat av deras son Arne Ivarsson, hembygds-skildrare och forskare.
Rubriker:
Vad hände i övrigt?
I Narbäck
I Öjan
Torpen försvann
Handelsbodar
Biltrafiken
Att leda en ko
Järnspisar och kakelugnar
Missionshuset

PDF: Astrid och Ivar berättar. Ungdomstiden.

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Folkliv, Församling (Frikyrkor), Kommunikation, Skolor och Torp

Taggar: Ödeshögsbygden

Källa: Arne Ivarsson

95